Konkurs filmowy - Sudecki Klub Pszczelarza Polanka

Elitarny Sudecki Klub Pszczelarza Polanka
Przejdź do treści

Menu główne:


Zwycięski film w konkursie filmowym 2023

Noworoczny konkurs filmowy

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
pn. „Promowanie Naszego Klubu i pszczelarstwa w szerokim słowa tego znaczeniu”,

§ 1

1. Organizatorem konkursu jest Sudecki Klub Pszczelarza Polanka
2. Konkurs ma na celu aktywizację konta Klubu na serwisie YouTube poprzez tworzenie filmów przez członków Klubu lub wolontariusz, a ponadto:
• wzajemne wspieranie się i budowanie relacji między pokoleniowej,
• podtrzymanie więzi wśród pszczelarzy,
• propagowanie i rozwijanie klubu,
• promocja klubu w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
3. W konkursie mogą wziąć udział członkowie Klubu, wolontariusze oraz inne osoby przychylne nastawione do SKPP.
4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie drogą e-mailową, pliku wideo na adres pszczelarzesudetow@gmail.com,
5. Termin zgłaszania do konkursu upływa dnia 31 stycznia 2023 r.

§ 2

Kryteria kwalifikacji i parametry pliku wideo:
a) jest autorstwa jednej osoby bądź zespołu osób (maksymalnie 3 osobowego),
b) treść zgłoszenia zawiera dane autora/zespołu.
c) został zgłoszony wyłącznie jeden plik wideo,
d) nawiązuje do hasła „Promowanie Naszego Klubu i pszczelarstwa w szerokim słowa tego znaczeniu”,
e) trwa od 3 do 5 minut,
f) zawiera logo SKPP oraz napis „Sudecki Klub Pszczelarza Polanka”,
g) umożliwi jego publikację na serwisie YouTube (preferowany format obrazu 16:9; orientacja pozioma; (.MOV .MPEG4 .MP4 .AVI .WMV .MPEGPS .FLV .3GPP)
h) został wykonany dowolną techniką (np. telefon komórkowy, tablet, kamera),
i) zawiera wizerunki osób pod warunkiem załączenia pisemnej zgody na publikację wizerunku tych osób,
j) nie narusza praw autorskich


§ 3

1. Brak spełnienia wszystkich zapisów o którym mowa w § 2, dyskwalifikuje z uczestnictwa w konkursie.
2. Filmy spełniające powyższe zapisy, zostaną upublicznione na specjalnie stworzonej Grupie na portalu Facebook w dniu 4 luty 2023 r.
3. Oceny filmów dokonają aktywni członkowie Grupy poprzez wypełnienie stosownej ankiety, która będzie obowiązywać od dnia 4 luty 2023 r. do dnia 11 lutego 2023 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursy nastąpi 12 lutego 2023 r. poprzez sumowanie oddanych głosów na poszczególne filmy wg. poniższego klucza:
• oddany głos przez członka Klubu lub Wolontariusza - 2 pkt.;
• oddany głos przez osobę z Grupy, która nie jest związana z SKPP – 1 pkt.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Klubu, portalach społecznościach.
6. Nagrodami w Konkursie jest: 10 kg węzy pszczelej wielkopolskiej oraz inne upominki otrzymane od sponsorów.
7. Nagrody zostaną wręczone podczas walnego zebrania członków SKPP 25 lutego  2023 r.
8. W przypadku otrzymania nagrody w konkursie, z chwilą jej wydania – SKPP uzyska nieodpłatną własność pracy konkursowej wraz z jej załącznikami.
9. Zgłaszając  udział w konkursie, autorzy nadesłanych materiałów filmowych wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystywanie materiałów oraz użycie wizerunku osób przedstawionych w filmach.
10. Klub nie zwraca nadesłanych materiałów.
11. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: pszczelarzesudetow@gmail.com oraz telefonicznie pod nr tel. 665 926 610.
12. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z m.in. przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (zgoda stanowi odrębny załącznik).Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego