Nowy członek - Sudecki Klub Pszczelarza Polanka

Sudecki
Klub
Pszczelarza
Polanka
Przejdź do treści

Menu główne:


Zasady Sudeckiego Klubu Pszczelarza Polanka

1. Jeżeli coś potrzebujesz, to Ty kontaktuje się z jednym z członków Zarządu a nie na odwrót.
2. Terminowość i punktualność jest priorytetem każdego członka Sudeckiego Klubu Pszczelarza Polanka!
3. Kogo nie ma, ten już pojadł.
4. Nikt za Tobą, nie będzie latał ani dzwonił.
Skoro tu wszedłeś, zapewne chcesz się do nas przyłączyć. Zanim to jednak uczynisz, zastanów się nad tą frazą z pierwszej strony naszej witryny.


Nie pytaj co Klub może zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Klubu.


Pomimo młodego stażu naszego Klubu, posiadamy bogate doświadczenie społeczne. Nie zadawaj więc pytań typu:
- A co ja z tego będę miał?
- Czemu tak drogo?
- Dlaczego akurat ja?
Zapewniamy Cię, jeżeli tak myślisz wiedź; to miejsce nie jest dla Ciebie.
Jeszcze inny problem. Jesteś młody stażem klubowiczem i zaczynasz pouczać pozostałych, używasz słów niecenzuralnych, masz chamskie zachowanie to wiedź, że będziesz musiał sobie szukać innych kolegów pszczelarzy. Pomyliłeś się! Nie ma tu dla Ciebie miejsca.
Wierzcie mi, poprzeczka jest postawiona wysoko i nie każdy może przez nią przeskoczyć. Elitarność Klubu do czegoś zobowiązuje.
Klub zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatury na członka i sympatyka Klubu

Zasady przyjęcia nowego członka do SKPP
1. Kandydat winien się zgłosić do jednego z trzech członków Zarządu, (najlepiej Prezesa lub Sekretarza), celem uzyskania informacji, jak zostać członkiem SKP Polanka.
2. Członek Zarządu, przeprowadza wstępną rozmowę z kandydatem o wzajemnych oczekiwaniach.
3. Kandydat otrzymuje: regulamin Klubu, deklarację członkowską Klubu oraz deklarację Stowarzyszenia SPP "Polanka"
4. Po złożeniu dokumentów, kandydat oczekuje na decyzję Zarządu.
5. Kandydat otrzymuję ustną zgodę o przyjęciu do Klubu, uiszcza stosowne opłaty.
6. W ramach tzw. wkupnego, każdy nowy członek Klubu, przynosi blachę ciasta na nasze spotkanie. Termin wyznacza Prezes.
7. Przez pierwszy rok, otrzymuje swojego opiekuna z ramienia Klubu o ile chce.
I tu drobna uwaga: - jak czegoś nie wiesz lub nie jesteś pewny to lepiej zapytaj.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
SUDECKI KLUB PSZCZELARZA POLANKA
..........................................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko
..........................................................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia
..........................................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania
..........................................................................................................................................................................................................
Pesel
..........................................................................................................................................................................................................
Adres pasieki
..........................................................................................................................................................................................................
Telefony  kontaktowe i e-mail
Czy pasieka została zgłoszona do Powiatowego Lekarza Weterynarii? Proszę podaj ilość uli i ich rodzaj.
.......................................................................................................................................................
Czy chcesz być również członkiem SPP Polanka? .................................
(w przypadku  uczestnictwa w programie KPWP "sprzęt" bycie członkiem jest obowiązkowe)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Sudeckiego Klubu Pszczelarza Polanka i zgłaszam chęć wstąpienia do tego Klubu. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania Regulaminu i postanowień władz Klubu .

data:...................................................                                               

czytelny podpis:...................................................  

Uchwałą Zarządu
z dnia……………………………….
Przyjęto w/w członka do Sudeckiego Klubu Pszczelarza Polanka     
                       
..............................................................................................
    (data i podpis Sekretarza i Prezesa                                              
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego