Regulamin WhatsApp - Sudecki Klub Pszczelarza Polanka

Sudecki
Klub
Pszczelarza
Polanka
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin korzystania z grupy Sudeckiego Klubu Pszczelarza Polanka na komunikatorze WhatsApp

1. Grupa na komunikatorze WhatsApp służy do wymiany informacji między członkami Klubu, dotyczących pszczelarstwa i zagadnień związanych z funkcjonowaniem Klubu.
2. Niedozwolone jest linkowanie, wklejanie treści lub dyskusja na tematy niezwiązane z Klubem lub pszczelarstwem.
3. Rozpoczętą dyskusję niezwiązaną z pszczelarstwem należy kontynuować poza grupą, w ramach innych kanałów komunikacji.
4. W celu uszanowania prywatności członków ograniczmy jej aktywność i wymianę informacji do godzin od 8.00 do 20.00
5. W sytuacji naruszenia regulaminu grupy oraz w sprawach nieuregulowanych moderator ma prawo interweniować, udzielić upomnienia, zawiesić lub wykluczyć użytkownika z grupy bez podania przyczyny.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego